Nermin KARA; “Ülkemizde hiç karşılaşılmayan hastalıkların ortaya çıkması söz konusu olabilecektir”

2607

Veterinerler odasi cevre koruma dernegi ve Tabipler odasi iskenderun limanina sikca gelen Anguslar ve etkileri konuaunda bir basin toplantisi duzenlediler. Basin aciklamasinda sunlar soylendi;
BASINA VE KAMUOYUNA
Ülkemizin Yurtdışından yapmış olduğu canlı hayvan ithalatın sevkiyat işlemleri bir süredir İskenderun limanından sürdürülmektedir .

Büyük ve küçükbaş canlı hayvanları taşıyan gemilerden tahliye işlemleri sırasında kent merkezinde ve limana yakın civar mahallelerde insanların genzini yakan, nefes almayı engelleyen yoğun şekilde ağır bir koku yayılmaktadır. Bundan daha da önemlisi yaşadığımız coğrafyada aslında var olmayan farklı sinek türleri hayvanlarla birlikte gelmekte ve gemilerin şehrimize geldiği dönemde yoğun sinek şikayetleri de olmaktadır. Sineklerin bir çok hastalığın taşıyıcısı olduğu düşünüldüğünde daha önce BASINA VE KAMUOYUNA
Ülkemizin Yurtdışından yapmış olduğu canlı hayvan ithalatın sevkiyat işlemleri bir süredir İskenderun limanından sürdürülmektedir .

Büyük ve küçükbaş canlı hayvanları taşıyan gemilerden tahliye işlemleri sırasında kent merkezinde ve limana yakın civar mahallelerde insanların genzini yakan, nefes almayı engelleyen yoğun şekilde ağır bir koku yayılmaktadır. Bundan daha da önemlisi yaşadığımız coğrafyada aslında var olmayan farklı sinek türleri hayvanlarla birlikte gelmekte ve gemilerin şehrimize geldiği dönemde yoğun sinek şikayetleri de olmaktadır. Sineklerin bir çok hastalığın taşıyıcısı olduğu düşünüldüğünde daha önce ülkemizde hiç karşılaşılmayan hastalıkların ortaya çıkması söz konusu olabilecektir.

Her ne kadar ilgili bakanlıklar özellikle şarbon hastalığı hususunda şu an itibari ile artmış bir risk bulunmadığını ifade etselerde ilerleyen dönemlerde bu tür hastalıklarla karşılaşılmayacağının garantisi yoktur.
Gemiler ile getirilen bu hayvanların, ‘’Canlı hayvan ithalatına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereği ,özellikle dezenfektasyon, kontrol ve muayene işlemlerinin kontrol edilip edilmediği sağlık açısından son derece önemli ve hayati dir.

Anayasanın 56.maddesi Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir der, Çevreyi geliştirmek sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir’ der.

Gerçekleştirilen canlı hayvan ithalatlarının ülkemiz hayvancılığına yaratacağı olumsuz etki açıktır. Esas olan son yıllarda yıkıma uğratılan tarım ve hayvancılık politikalarının tekrar düzenlenmesi, damızlık ve hayvan üretimi yeniden destek ve teşvik edilerek yerli üretime geçilmesidir. Ancak kısa vadede ülkemizin et ihtiyacını karşılamak üzere canlı hayvan ithalatı devam edecek ise çevre ve insan sağlını koruyan tedbirler alınmalıdır.

T.C Hatay Valiliği Çevre ve Şehircilik İl müdürlüğünün İskenderun Çevre Koruma Derneğine verdiği cevapta ‘’gelen şikayetler üzerine yerleşim yerlerinden uzakta, alternatif limanlarda gemilerin tahliyesinin yapılması konusunda bakanlığımıza görüş yazısı yazılmıştır” şeklinde ifade kullanılmıştır.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme bakanlığının, deniz ve iç sular düzenleme genel müdürlüğünün yayınladığı tebliğ ile iskenderun liman sahası genişletilmiştir. Dolayısıyla söz konusu sevkiyatların meskun mahal ve yerleşim alanlarının daha uzağındaki limanlardan yapılması çevre ve insan sağlığı açısından yararlı olacaktır.

Yukarıda da izah ettiğimiz üzere siyasi iradeden beklentimiz bir an önce ülkemizde hayvancılığının geliştirilmesi ve tekrar kendi ihtiyacımızı karşılayacak düzeye gelebilecek politikalar oluşturması ile birlikte kısa vadede canlı hayvan sevkiyatlarının bundan sonra kent merkezinden uzak limanlardan yapılması, hayvanların sıkı veteriner kontrolünden geçmeleri, dezenfeksiyon işlemlerinin yapılması, karantina sürelerine dikkat edilmesidir.
Asıl olan toplumun sağlıklı yaşam hakkıdır. 01.10.2018

HATAY TABİP ODASI HATAY VETERİNER HEKİMLER ODASI

İSKENDERUN ÇEVRE KORUMA DERNEĞİ

Her ne kadar ilgili bakanlıklar özellikle şarbon hastalığı hususunda şu an itibari ile artmış bir risk bulunmadığını ifade etselerde ilerleyen dönemlerde bu tür hastalıklarla karşılaşılmayacağının garantisi yoktur.
Gemiler ile getirilen bu hayvanların, ‘’Canlı hayvan ithalatına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereği ,özellikle dezenfektasyon, kontrol ve muayene işlemlerinin kontrol edilip edilmediği sağlık açısından son derece önemli ve hayati dir.

Anayasanın 56.maddesi Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir der, Çevreyi geliştirmek sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir’ der.

Gerçekleştirilen canlı hayvan ithalatlarının ülkemiz hayvancılığına yaratacağı olumsuz etki açıktır. Esas olan son yıllarda yıkıma uğratılan tarım ve hayvancılık politikalarının tekrar düzenlenmesi, damızlık ve hayvan üretimi yeniden destek ve teşvik edilerek yerli üretime geçilmesidir. Ancak kısa vadede ülkemizin et ihtiyacını karşılamak üzere canlı hayvan ithalatı devam edecek ise çevre ve insan sağlını koruyan tedbirler alınmalıdır.

T.C Hatay Valiliği Çevre ve Şehircilik İl müdürlüğünün İskenderun Çevre Koruma Derneğine verdiği cevapta ‘’gelen şikayetler üzerine yerleşim yerlerinden uzakta, alternatif limanlarda gemilerin tahliyesinin yapılması konusunda bakanlığımıza görüş yazısı yazılmıştır” şeklinde ifade kullanılmıştır.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme bakanlığının, deniz ve iç sular düzenleme genel müdürlüğünün yayınladığı tebliğ ile iskenderun liman sahası genişletilmiştir. Dolayısıyla söz konusu sevkiyatların meskun mahal ve yerleşim alanlarının daha uzağındaki limanlardan yapılması çevre ve insan sağlığı açısından yararlı olacaktır.

Yukarıda da izah ettiğimiz üzere siyasi iradeden beklentimiz bir an önce ülkemizde hayvancılığının geliştirilmesi ve tekrar kendi ihtiyacımızı karşılayacak düzeye gelebilecek politikalar oluşturması ile birlikte kısa vadede canlı hayvan sevkiyatlarının bundan sonra kent merkezinden uzak limanlardan yapılması, hayvanların sıkı veteriner kontrolünden geçmeleri, dezenfeksiyon işlemlerinin yapılması, karantina sürelerine dikkat edilmesidir.
Asıl olan toplumun sağlıklı yaşam hakkıdır. 01.10.2018

HATAY TABİP ODASI HATAY VETERİNER HEKİMLER ODASI

İSKENDERUN ÇEVRE KORUMA DERNEĞİ

CEVAP VER